Opinie prawne


W skomplikowanych przypadkach, możemy zaproponować sporządzenie szczegółowej opinii prawnej oceniającej rozwiązania, jakie chcielibyście Państwo wdrożyć. W takich sytuacjach podpowiemy, czy są jakieś alternatywne możliwości postępowania, które zmniejszą ewentualne ryzyko wynikające z podjętej decyzji lub spowodują zmniejszenie kosztów wprowadzenia proponowanych rozwiązań.


W sporządzanych opiniach wskażemy Państwu, czy podobne zagadnienia były już przedmiotem orzecznictwa Sądu Najwyższego lub też, czy istnieją w tym zakresie jakieś oficjalne stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy. Taka wiedza pozwoli Państwu na rzetelną i obiektywną ocenę, czy ryzyko wprowadzanych zmian lub podejmowanych rozstrzygnięć jest duże, co niewątpliwie uprości proces decyzyjny. Pogotowie Kadrowe Lankamer–Prasołek Sp. J.  ul. Diamentowa 12  81-198 Pierwoszyno  NIP 1182022739  KRS 0000349870  REGON 142284415