Szkolenia dla działów kadr


Możemy dla Państwa zorganizować szkolenia zamknięte z tematyki prawa pracy, które będą dostosowane do potrzeb Państwa firmy. Szkolenia mogą odbywać się w Państwa siedzibie lub możemy je zorganizować w wynajętych salach szkoleniowych, a także jako szkolenia wyjazdowe w hotelach w różnych miejscach Polski. 


Tematyka szkoleń:


Czas pracy

1.        Czas pracy - ogólny

2.        Czas pracy w służbie zdrowia

3.        Czas pracy w instytucjach kultury

4.        Czas pracy kierowców

5.        Czas pracy w komunikacji miejskiej

6.        Czas pracy kierowców samochodów służbowych

7.        Czas pracy w placówkach handlowych

8.        Planowanie czasu pracy 

9.        Rozliczanie czasu pracy 


Zatrudnianie pracowników

10.        Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę

11.        Rozwiązywanie umów o pracę w świetle orzecznictwa SN

12.        Umowy cywilnoprawne – aspekty zatrudnieniowe oraz podatkowe

13.        Nowoczesne formy zatrudniania pracowników

14.        Prowadzenie dokumentacji pracowniczej


Szkolenia płacowe

15.        Obliczanie wynagrodzeń

16.        Urlopy pracownicze oraz obliczanie wynagrodzeń i ekwiwalentów za urlop

17.        Podróże służbowe – aspekty pracownicze i podatkowe

18.        Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Ochrona interesów pracodawcy

19.        Jak skutecznie chronić interesy pracodawcy?

20.        Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników

21.        Przebieg i zakres kontroli PIP

22.        Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

23.        Mobbing i dyskryminacja pracowników


Na Państwa życzenie jesteśmy gotowi dostosować tematykę i zakres każdego ze szkoleń do specyfiki Państwa firmy oraz uwzględnić przesłane przez Państwa problemy, czy też zagadnienia do omówienia.


Państwa satysfakcja jest dla nas priorytetem, dlatego też jesteśmy do dyspozycji w ciągu 1 miesiąca od daty szkolenia i będziemy telefonicznie odpowiadać na pytania dotyczące problematyki z nim związanej.


Warsztaty

Z wszystkich powyższych tematów możemy zorganizować dla Państwa warsztaty oparte na rozwiązywaniu konkretnych przykładów przygotowanych przez naszą firmę lub przesłanych przez Państwa przed szkoleniem. Warsztaty w zależności od wielkości grupy będą prowadzone przez jednego lub dwóch wykładowców. W ich trakcie uczestnicy samodzielnie albo w grupach będą rozwiązywali przykłady oparte na najczęściej pojawiających w praktyce problemach.


Kursy kadrowe

W razie potrzeby kompleksowego przeszkolenia pracowników z działu kadr Państwa firmy możemy przygotować kurs kadrowy oparty na kilku tematach z proponowanych przez nas szkoleń. W takich przypadkach kurs może trwać od 20 do 40 godzin i odbywać się w dogodnych dla Państwa terminach, a jego tematyka zostanie dostosowana do zgłoszonych przez Państwa problemów. 


Konsultacje tematyczne

Jeśli macie Państwo problem dotyczący jakiegoś konkretnego zagadnienia z zakresu prawa pracy, to możemy przeprowadzić na ten temat konsultacje dla jednej lub kilku osób w siedzibie Państwa firmy. W trakcie takiego spotkania przedstawimy Państwu propozycje najkorzystniejszych rozwiązań i ewentualnie orzecznictwo sądowe na ten temat oraz oficjalne stanowiska PIP lub MPiPS.Pogotowie Kadrowe Lankamer–Prasołek Sp. J.   ul. Diamentowa 12  81-198 Pierwoszyno  NIP 1182022739  KRS 0000349870  REGON 142284415