Podmioty Lecznicze


Wśród tematyki, w której się specjalizujemy znajdują się również zagadnienia związane z kadrami w służbie zdrowia, a zwłaszcza z czasem pracy tej grupy zawodowej. Z powyższego zakresu prowadzimy szkolenia, ale również audyty dokumentacji, piszemy regulaminy pracy, wynagradzania, czy doradzamy, jak prawidłowo ułożyć harmonogramy czasu pracy dla personelu medycznego z uwzględnieniem skomplikowanych regulacji dotyczących dyżurów medycznych, pracy w ramach klauzuli opt-out, czy gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z zakresu powyższej problematyki jesteśmy autorami pierwszej na rynku wydawniczym książki dotyczącej zatrudniania, czasu pracy oraz wynagrodzeń w ustawie o działalności leczniczej, która obowiązuje od 1 lipca 2011 r. Gorąco Państwu polecamy jej lekturę.


                                                                                    Pogotowie Kadrowe Lankamer–Prasołek Sp. J.   ul. Diamentowa 12  81-198 Pierwoszyno  NIP 1182022739  KRS 0000349870  REGON 142284415