Czas pracy kierowców


Jednym z głównych tematów, którymi się zajmujemy jest czas pracy, a w szczególności czas pracy kierowców. Jesteśmy jedną z niewielu firm, która jest w stanie pomóc Państwu w:

       opracowaniu zestawu podstawowych dokumentów związanych z zatrudnianiem kierowców, 

       przeszkoleniu kierowców, spedytorów, czy pracowników działów kadr w problematyce czasu pracy,

       przygotowaniu materiału dowodowego na potrzeby sporów sądowych dotyczących czasu pracy kierowców,

       zorganizowaniu czasu pracy dla kierowców, aby zoptymalizować koszta ich zatrudniania.


Z zakresu powyższej problematyki polecamy książki:                                                                                                                                        


Pogotowie Kadrowe Lankamer–Prasołek Sp. J.   ul. Diamentowa 12  81-198 Pierwoszyno  NIP 1182022739  KRS 0000349870  REGON 142284415