Obsługa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy


Jednym z istotnych aspektów kontrolowanych przez PIP jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Możemy pomóc Państwu w pełnej realizacji tego obowiązku oferując:


       przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników,

       opracowanie ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,

       uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz przygotowanie związanej z nim dokumentacji,

       opracowanie analizy stanu BHP w zakładzie,

       przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników,

       pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych i przygotowanie odpowiedzi na środki prawne kierowane przez inspektorów Państwowej   

         Inspekcji Pracy.
Pogotowie Kadrowe Lankamer–Prasołek Sp. J.   ul. Diamentowa 12  81-198 Pierwoszyno  NIP 1182022739  KRS 0000349870  REGON 142284415