Optymalizacja organizacji czasu pracy w firmie


Ze względu na posiadane przez nas doświadczenie zawodowe związane z kontrolami czasu pracy oraz czasu pracy kierowców jesteśmy w stanie Państwu doradzić jak najkorzystniej zorganizować czas pracy w Państwa firmie.


Działanie w tym zakresie rozpoczniemy od ustalenia specyfiki Państwa działalności, np.:

       praca przez 7 dni w tygodniu, 

       praca na zmiany, częsta praca w nocy, 

       sezonowość pracy, 

       nierównomierność rozłożenia zapotrzebowania na pracę w poszczególnych dniach lub tygodniach, itp. 


Następnie przeanalizujemy przyjęte w Państwa regulaminach pracy (układach zbiorowych pracy) rozwiązania i zaproponujemy zmiany zmierzające do uelastycznienia przyjętych rozwiązań z zakresu czasu pracy oraz do zmniejszenia kosztów pracy.


W kolejnym etapie sprawdzimy, w jaki sposób planujecie Państwo czas pracy i czy efektywnie wykorzystujecie wszystkie możliwości wynikające z przyjętych przez Państwa rozwiązań prawnych. Podpowiemy jak prawidłowo układać harmonogramy czasu pracy dla różnych grup pracowników oraz czy należy prowadzić jakąś dodatkową dokumentację z tym związaną.


Wreszcie w ostatnim etapie sprawdzimy, czy prawidłowo prowadzicie Państwo dokumentację czasu pracy oraz rozliczacie dodatkową pracę pracowników. W tym zakresie doradzimy, jak najkorzystniej dla pracodawcy można rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych, czy w dni wolne od pracy oraz jakie przyjąć rozwiązania z zakresu zarządzania czasem pracy pracowników, aby usprawnić proces rozliczania czasu pracy w firmie. 


                                                            


Pogotowie Kadrowe Lankamer–Prasołek Sp. J.   ul. Diamentowa 12  81-198 Pierwoszyno  NIP 1182022739  KRS 0000349870  REGON 142284415