Pomoc w razie kontroli PIP


Pojawienie się w firmie inspektora pracy stawia służby kadrowe i bhp w stan najwyższej gotowości. Również w takiej sytuacji jesteśmy gotowi służyć Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem. W tym celu możemy zapewnić fachową pomoc poprzez:


       przeprowadzenie wewnętrznego audytu dokumentacji mieszczącej się w sferze zainteresowania PIP w trakcie kontroli, pozwalającego na wyeliminowanie nieprawidłowości jeszcze zanim stwierdzi je inspektor pracy (kontrola zwykle trwa dłużej niż 1 dzień), dodatkowo zaś usunięcie nawet stwierdzonych przez inspektora pracy uchybień może wpłynąć na obniżenie sankcji, 

       obecność naszego prawnika (byłego inspektora pracy) przy omawianiu wyników kontroli i podpisywaniu protokołu zabezpieczy Państwa prawa jako strony postępowania przed inspektorem pracy, 

       analiza treści protokołu z kontroli, pod kątem stwierdzonych w nim nieprawidłowości oraz wskazanie sankcji i środków prawnych, jakie w jej efekcie wystosuje do Państwa inspektor pracy,

       sporządzanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektora pracy,

       przygotowywanie odwołań od decyzji i wystąpień inspektora pracy.


Posiadana przez nas merytoryczna wiedza z zakresu prawa pracy, znajomość warsztatu inspektora pracy oraz procedur obowiązujących w PIP są do Państwa dyspozycji. Z naszą pomocą staniecie się Państwo równoprawnym i świadomym swoich praw uczestnikiem kontroli przeprowadzanej przez inspektora pracy. 


Zobacz także:   stanowiska urzędowePogotowie Kadrowe Lankamer–Prasołek Sp. J.   ul. Diamentowa 12  81-198 Pierwoszyno  NIP 1182022739  KRS 0000349870  REGON 142284415